22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.

 • Ustanowiony  22 grudnia 1992 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • Powodem ustanowienia był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. 
 • Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim ONZ wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. 

Każdego roku obchody poświęcone są innemu zagadnieniu np.: Niedobór wody (2007), Woda a warunki sanitarne (2008), Woda w zmieniającym się świecie (2009), Czysta woda dla zdrowego świata (2010), Woda dla miast (2011), Bezpieczeństwo wody i żywności (2012), Międzynarodowy Rok Współpracy Wodnej (2013),Woda i energia (2014), Woda a zrównoważony rozwój (2015), Woda a praca (2016), Woda i ścieki (2017), Natura dla wody (2018).

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w ramach obchodów Światowego Dnia Wody cyklicznie organizuje konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży z Rudy Śląskiej. Ich celem jest propagowanie wśród najmłodszej części społeczeństwa odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych. 

Czy wiesz, że...

Ponad miliard ludzi pilnie potrzebuje dostępu do wody i urządzeń sanitarnych a także energii elektrycznej.

WODA to związek chemiczny tlenu i wodoru. Woda jest niezbędna do życia. Stanowi średnio 60-70% masy dorosłego człowieka.

ok. 11000 litrów wody tracimy w ciągu roku jeżeli nasz kran przecieka i kapie z częstotliwością jednej kropli na sekundę.

Zapotrzebowanie Świata na wodę podwaja się co 21 lat. (Bank Światowy)

Liczba mieszkańców Ziemi stale rośnie. Prowadzi to do wzrostu zużycia wody, przez co zmniejszają się jej naturalne zasoby. Według WWF (organizacja działająca na rzecz ochrony przyrody) do roku 2050 blisko 7 miliardów ludzi, w 60 krajach, może zacząć odczuwać jej niedostatek.

Co TY możesz zrobić?

To jak każdy z nas w swoim gospodarstwie domowym wykorzystuje wodę ma ogromny wpływ na środowisko. Właściwe wykorzystanie zasobów wodnych ma duże znaczenie przy coraz mniejszej dostępności wody pitnej na świecie.

Jak możemy zużywać wodę tak, aby jej nie marnować?

 • Zamiast kąpieli w wannie pełnej wody – bierzemy krótki prysznic.
 • Cieknący kran natychmiast naprawiamy.
 • Nie zostawiamy odkręconej wody podczas mycia zębów – używamy kubeczka.
 • Zawsze dokręcamy kran.
 • Nie wylewamy wody, którą można podlać kwiaty lub wykorzystać ją do sprzątania.
 • Stosujemy ograniczniki strumienia wody w kranach.
 • Nie zmywamy naczyń pod bieżącą wodą.
 • Pierzemy tylko przy całkowitym wypełnieniu pralki.