Woda to nasza najlepsza przyjaciółka.

Daje nam życie, podobnie zresztą, jak i wszystkim organizmom na ziemi. Jest obecna w każdym aspekcie naszego życia i zajmuje ok. ⅔ powierzchni kuli ziemskiej. Jak więc widać, woda jest naszą najlepszą przyjaciółką i właśnie pod tym hasłem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej kolejny raz zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców już od najmłodszych lat. Do konkursu „Woda - moja przyjaciółka" zgłoszono 60 prac, które wykonały dzieci w wieku 5 i 6 lat.

To właśnie poprzez zachęcanie przedszkolaków do przedstawienia tego, czym jest dla nich woda rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stara się pogłębić wiedzę na temat tego cennego zasobu. Celem konkursu jest także promowanie sposobów racjonalnego wykorzystywania wody, kształtowanie postaw proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci, propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i zdrowotnej, a także promocja uzdolnionych plastycznie twórców dziecięcych.

Spośród 60. zgłoszonych prac jury konkursowe wybrało 15. Najważniejsze w ocenie były samodzielność wykonania, zgodność pracy z tematem, oryginalny sposób jego interpretacji, poprawność warsztatu oraz ogólne wrażenia estetyczne i wrażliwość plastyczna.

Dla wyróżnionych przygotowano upominki oraz dyplomy, a dla wszystkich na scenie wystąpili klaun i księżniczka Kropelka, którzy umilili czas przedszkolakom. Finał odbył się 15 października w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty.

Nagrody trafiły do dzieci z przedszkoli: Nr 7, Nr 17, Nr 25, Nr 30, Nr 34, Nr 36, Nr 37, Nr 38, Nr 40 oraz EJBISI w Rudzie Śląskiej.