×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Finał konkursu "Woda - moja przyjaciółka"

Woda to nasza najlepsza przyjaciółka.

Daje nam życie, podobnie zresztą, jak i wszystkim organizmom na ziemi. Jest obecna w każdym aspekcie naszego życia i zajmuje ok. ⅔ powierzchni kuli ziemskiej. Jak więc widać, woda jest naszą najlepszą przyjaciółką i właśnie pod tym hasłem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej kolejny raz zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców już od najmłodszych lat. Do konkursu „Woda - moja przyjaciółka" zgłoszono 60 prac, które wykonały dzieci w wieku 5 i 6 lat.

To właśnie poprzez zachęcanie przedszkolaków do przedstawienia tego, czym jest dla nich woda rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stara się pogłębić wiedzę na temat tego cennego zasobu. Celem konkursu jest także promowanie sposobów racjonalnego wykorzystywania wody, kształtowanie postaw proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci, propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i zdrowotnej, a także promocja uzdolnionych plastycznie twórców dziecięcych.

Spośród 60. zgłoszonych prac jury konkursowe wybrało 15. Najważniejsze w ocenie były samodzielność wykonania, zgodność pracy z tematem, oryginalny sposób jego interpretacji, poprawność warsztatu oraz ogólne wrażenia estetyczne i wrażliwość plastyczna.

Dla wyróżnionych przygotowano upominki oraz dyplomy, a dla wszystkich na scenie wystąpili klaun i księżniczka Kropelka, którzy umilili czas przedszkolakom. Finał odbył się 15 października w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty.

Nagrody trafiły do dzieci z przedszkoli: Nr 7, Nr 17, Nr 25, Nr 30, Nr 34, Nr 36, Nr 37, Nr 38, Nr 40 oraz EJBISI w Rudzie Śląskiej.