18 kwietnia 2024

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 10.30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Pancernycj, Czwartaków.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.