8 września 2020

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz.9:00 do godz.12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Szyb Andrzeja od nr 2 do nr 12. Czas wyłączenia  odcinka sieci wodociągowej może ulec  zmianie w zależności od zmieniających się warunków i  utrudnień przy realizacji robót. Za powstałe niedogodności przepraszamy.