5 listopada 2021

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej od godz. 10.45 do godz. 11.45 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Radoszowskiej od ul. Do Dworca do ul. Oświęcimskiej.
Czas wyłączenia odcinka sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji robót.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.