17 grudnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej w dniu 14.12.2018 r., przekazało plac budowy dla zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Szczudlaka w Rudzie Śląskiej – Halembie.