PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

19 kwietnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej 16 kwietnia 2018r. przekazało plac budowy dla zadania: przebudowy sieci wodociągowej – budowy nowego odcinka sieci w ul. Żeleńskiego w Rudzie Śląskiej – Rudzie.