PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

ZABEZPIECZ INSTALACJĘ PRZED MROZEM

31 października 2017

ZABEZPIECZ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PRZED MROZEM

Co należy zrobić, aby uniknąć zamarznięcia elementów instalacji wodociągowej?

  • Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien.

  • Odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nieocieplone pomieszczenia przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.

  • W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience, zwrócić uwagę na to, czy pokrywa nie jest uszkodzona.

  • Sprawdzić, czy wodomierz jest prawidłowo zabezpieczony izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu czy wełny mineralnej.

  • Zabezpieczyć elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów.

  •  

    Przypominamy, że temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4oC.

    Jeżeli dojdzie do zamarznięcia, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt w naszym przedsiębiorstwie, dzwoniąc pod numer 994 lub 32 34 24 200. Pamiętajmy, że wymiana uszkodzonego wodomierza wskutek działania mrozu jest kosztowna, dlatego w związku z okresem zimowym zachęcamy do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.