PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

PRZEBUDOWA SIECI WOD.-KAN.

20 lipca 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 19 lipca 2017r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Budowlanych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.