PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ

13 lipca 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 12 lipca 2017 r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (etap I).