PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ SIECI WOD.-KAN.

10 maja 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 9 maja  2017 r. zwołało odbiór końcowy dla zadania polegającego na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Wyspiańskiego oraz  przebudowę  sieci wodociągowej w ul. Ślaskiej w Rudzie Śląskiej  - Kochłowicach.