21 września 2018

Aktualnie nie wystąpiły żadne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście.