17 października 2018

Aktualnie nie wystąpiły żadne awrie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście.