9 sierpnia 2018

Aktualnie nie wystąpiły żadne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście.