13 stycznia 2020

Aktualnie usuwana jest awaria odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Wawrzyńca Szczudlaka 53.