18 lipca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, że 12 lipca 2022 r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na remoncie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolistej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.