×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

PWIK sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ogłasza aukcję w przedmiocie przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży

6 maja 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ogłasza aukcję w przedmiocie przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży:

1. prawa własności nieruchomości gruntowej o nr 1026/498 oraz nr 1029/498 , KW nr GL1S/00048637/0),

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, o nr 1020/480 oraz nr 714/482, KW nr GL1S/00048636/3),

położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja,  stanowiących całość gospodarczą o powierzchni 139595 m2.

Cena wywoławcza (netto) do aukcji wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

Aukcja odbędzie się w dniu 04.06.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Organizatora aukcji. Oferty należy składać do 31.05.2019r. do godz. 12.00

Dodatkowych informacji udziela Pani Aleksandra Dubiel (pokój nr 1 budynek nr II), w dniach 13.05.2019-24.05.2019r. do godz. 12.00, tel. + 48 32/342-42-35 lub + 48 695-950-100, e-mail: a.dubiel@pwik.com.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Aukcyjnej nastąpiła zmiana w treści Regulaminu Aukcji – „Zawarcie umowy” pkt. VI.1  (wydłużenie okresu zawarcia umowy).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Aukcyjnej nastąpiła zmiana w treści Regulaminu Aukcji – „Aukcja” pkt. IV.12 .

Ogłoszenie aukcji
Regulamin aukcji
Folder nieruchomość PWIK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych